VG Visie

VG Visie is het journalistieke antwoord op de groeiende behoefte om kennis en ervaringen uit te wisselen en te delen. Een bundeling van visies, analyses over steden, interviews en succesverhalen met beslissers, bestuurders en ondernemers in steden. Met artikelen die een relevante bijdrage leveren aan de branche overschrijdende dialoog tussen stakeholders over de optimalisatie en de vitalisering van (binnen)steden en winkelcentra in een dynamische wereld. VG Visie heeft altijd een relatie met de stad, omdat daar alle visies samen komen.

Onze slogan is niet voor niets: Mensen maken de stad.

VG Visie kijkt vanuit het perspectief van ondernemers, bestuurders & stakeholders naar hoe de stad aantrekkelijk kan worden gemaakt en hoe de VG aanpak in letterlijke zin (winkels, kantoren, woningen, leisure) maar ook in figuurlijke zin (de manier van denken, visie, ondernemerschap) kan worden toegepast.

Marktpartijen ontmoeten elkaar op het snijvlak van ondernemerschap en Retailvastgoed. De menselijke maat en persoonlijke benadering is leidend. Het biedt de lezers en bezoekers van de events een nieuw perspectief op de realiteit, onderbouwd met visies en bevindingen uit diverse praktijkvoorbeelden en reflecties van prominente beslissers.